El conjunt de informació que s’ofereix en aquest apartat respon al compliment de l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

La Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra és una entitat sense ànim de lucre. Té el seu domicili a l’ala llevant, de l’antic monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona, Espanya). La finalitat de la Fundació és l’apropament de la cultura catalana i les americanes, tot propiciant i difonent el seu coneixement a tots els nivells.

Definició, missió, finalitats i activitats

Govern, direcció i estructura organitzativa

Patronat vigent

Estatuts

Resultat de les activitats acomplertes el 2023

Estats financers, memòries d’activitats i memòries econòmiques 

Memòria d’actes, activitats i persones beneficiàries de l’any 2023

Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra
Camí del Monestir s/n, 08917, Badalona, Espanya.
Apartat de correus 196, Badalona.
T. (00-34) 93 395 19 11
fundacio@catalunya-america.org
www.catalunya-america.org