El català Fra Ramon Pané, jerònim del monestir de la Murtra, arribà cap a finals de novembre de 1493 a l’illa de La Hispaniola, al Carib, com a membre de la flota de Cristòfol Colom del segon viatge. Allà es dedicà a anotar les seves observacions durant la seva estança entre els indis taïns. Per la Relación de las Antigüedades de los Indios ha merescut el títol de primer etnògraf de les Amèriques. Va compartir la vida amb diferents tribus indígenes al llarg de molts anys. Bartolomé de las Casas conegué aquest treball el 1502, nou anys més tard, i transcriví extenses parts de la Relación en la seva pròpia Historia Apologética de las Indias.

La Fundació Catalunya-Amèrica, que ocupa l’ala de llevant del Monestir Sant Jeroni de la Murtra –lloc des del qual Pané hauria sortit acompanyant a Colom en el seu segon viatge– denomina a les seves sales d’exposició amb el nom de “Ramon Pané” i presenta davant la seva façana, un monument en memòria d’aquest important etnòleg i missioner, obra de l’escultora Emília Xargay.