Visites

Només es fan visites guiades.
Horari: dimecres i divendres de 10 a 13 hores.
Durada aproximada: 1 hora.
Aquesta visita pot complementar-se amb la del conjunt històric del Monestir.

Per concertar i més informació: fundacio@

VISITES