Visites

Les visites a les sales de la Fundació es fan en modalitat guiada.
Horari: dimarts a divendres, de 10 a 13 hores, amb cita prèvia.
Durada aproximada: 30 minuts.
Aquesta visita pot complementar-se amb la del conjunt històric del Monestir concertant a: info@lamurtra.cat

Per concertar i més informació: fundacio@catalunya-america.org

VISITES