La Fundació acull diverses exposicions permanents i temporals.

A la planta baixa, situada a les antigues cavallerisses del monestir i en dues sales addicionals, s’ubica la Col•lecció “Un a li’yi”, dedicada als pobles nadius nord-americans.

A la primera planta, es troba el Centre d’Interpretació Catalunya-Amèrica: un conjunt de cinc sales i una biblioteca, destinat a l’estudi i la difusió de les relacions catalano-americanes.

Al seu torn, dins els principals objectius de la Fundació està el suport a artistes catalans i americans, per la qual cosa s’acullen exposicions temporals, també ocasionalment en altres dependències del monestir.

Actualment podem trobar l’exposició: Fra Ramon Pané, albada d’un món nou.

Aquesta exposició posa en valor la persona i el context històric-social d’una de les figures emblemàtiques per a la Fundació: el missioner Ramon Pané (s. XV-XVI). Frare jerònim de la Murtra que va acompanyar a Colom en la segona expedició a “les Índies”, declarat primer etnòleg i antropòleg d’Amèrica.

Per visitar les exposicions, contacteu al correu: visites@.

EXPOSICIONS