Publicacions realitzades per la Fundació Catalunya-Amèrica

Per sol•licitar-ne, contacteu al correu electrònic: fundacio@catalunya-america.org

  • Fra Ramon Pané i l’univers simbòlic taí. Aymar, J. Edimurtra: Barcelona, 2009.
  • La Ermita de Montserrat de Matanzas. Álvarez, E. Edimurtra: Barcelona, 2007.
  • Cicle de Conferències La Murta i el Toisó. Autors diversos. Edimurtra: Barcelona, 2005.
  • Temes Indians. Armando de Ramón i Folch. Edimurtra: Barcelona, 2004.
  • La Murtra i el Toisó. Autors diversos. Edimurtra: Barcelona, 2000.
  • Trobada amb Amèrica. Coll, M. Herder: Barcelona. 1998.
  • Les plantes de Sant Jeroni de la Murtra i les seves aplicacions medicinals. Carbonell, F. i Biayna, T. Edimurtra: Barcelona, 1998.
  • Mossèn Cinto, mar enllà. Catàleg d’exposició. Autors diversos. Edimurtra: Barcelona, 1996.
  • Biennal d’ex-libris Itàlia-Espanya. Catàleg d’exposició. A. de Riquer. Edimurtra: Barcelona, 1996.
  • Exposició Internacional d’ex-libris colombins. Catàleg d’exposició. Autors diversos. Edimurtra: Barcelona, 1994.

PUBLICACIONS