Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya

L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 incorpora, com a competències de la Generalitat, l’acollida i la integració de les persones estrangeres immigrades i en preveu el seu desenvolupament. Per aquesta raó, el Govern de la Generalitat ha assumit el compromís de promoure la Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya.

Al llarg dels darrers anys, des de la societat civil i món municipal, s’ha conreat una llarga experiència en el treball de l’acollida i la integració de les persones que arriben a Catalunya. Ara, per tal de reunir aquesta experiència i per comptar amb les diverses sensibilitats, la Secretaria per a la Immigració, amb la col·laboració de la Direcció General de Participació Ciutadana, obre un procés participatiu per a l’elaboració de la Llei d’Acollida.

Per aquesta raó, s’ha organitzat una sèrie de tallers participatius i sessions de treball al llarg del territori per afavorir la participació en la redacció de la llei dels ens locals, representats a través dels seus càrrecs electius i dels tècnics que treballen en l’àmbit de la immigració; i la societat civil catalana, representada a través d’entitats d’immigrants i de col·lectius socials, culturals, econòmics, etc. Així mateix, qualsevol persona, entitat o institució, pot fer arribar les seves aportacions escrites a través del correu electrònic, correu postal o fax