Pere Casaldàliga: una veu compromesa

Del 16 de gener a l’11 de març de 2007
Palau Robert

L’atorgament a Pere Casaldàliga del Premi Internacional Catalunya del 2006 per la seva meritòria tasca a la prelatura de São Félix do Araguaia (Brasil), i el fet que hagi deixat les seves tasques pastorals després de més de 30 anys de ministeri, van fer pensar en l’oportunitat d’organitzar aquesta exposició per retre homenatge a una de les persones que han destacat més per la lluita social, cultural i religiosa a l’Amèrica Llatina.

L’actuació del bisbe Pere Casaldàliga a la missió claretiana de São Félix do Araguaia, a l’Estat de Mato Grosso, s’associa en tot moment al compromís i a la radicalitat. Casaldàliga, conegut com “dom Pedro” i seguidor de la teologia de l’alliberament, és una de les personalitats més representatives de l’Església dels Pobres a Brasil, a l’Amèrica Llatina i al món sencer.

L’exposició mostra la vida i l’obra de Pere Casaldàliga amb una visió panoràmica. Ens explica la seva trajectòria, les seves idees, les causes per les quals ha lluitat i continua lluitant. Com ell mateix diu: “Jo sóc jo i les meves causes, i les meves causes valen més que la meva vida”. Unes idees que se’ns transmeten a través de les seves paraules, recollides en la seva extensa obra literària, que inclou dietaris, pastorals, circulars i llibres de poemes. La mostra tindrà un caràcter itinerant per tot Catalunya.

Els quatre grans àmbits de la mostra són:

1) Introducció: un breu escrit introductori sobre la seva figura dóna pas a un àmbit on es presenten els elements simbòlics del bisbe, que transmeten les claus del seu caràcter.

2) Els orígens: seguint un ordre cronològic bàsic, descripció de la seva trajectòria vital abans d’arribar al Brasil i fins a l’actualitat. S’hi mostren les arrels catalanes de Casaldàliga, i la seva evolució, que el porta cap a l’assumpció d’una vocació de servei radical a les persones.

3) Les seves causes: la part més gran i complexa de la mostra on s’exposen les motivacions i les idees que justifiquen la seva actuació. L’àmbit s’estructura a partir de quatre eixos, que s’interrelacionen: la terra, els indígenes, l’Església i l’Amèrica Llatina.

4) La poesia de la terra: gran mural que clou l’exposició, la superfície de la qual es configura com un tros de la selva amazònica on es poden llegir fragments significatius de la seva obra poètica.

Organització:
Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga per les causes de l’alliberament
Rivadeneyra, 6 – 10è
08002 BARCELONA