Pla director d’immigració i cooperació en l’àmbit de la salut a Catalunya

DECRET 40/2006, de 14 de març, pel qual es crea el Pla director d’immigració i cooperació en l’àmbit de la salut i el seu Consell Assessor.