FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA LLATINA DE BARCELONA
22-25 de Setembre de 2006

El Festival Llatí de Catalunya (excepcionalment es celebrarà enguany durant les Festes de la Mercè i amb un format reduït), agruparà a tota la societat que viu a Catalunya baix el paraigües del Món Llatí, en una gran trobada, de celebració anual, amb un ampli consens associatiu i ciutadà.

La Cultura Llatina, en termes generals, serà l’eix central del Festival, considerat com un generador d’espais de trobada entre cultures.

En lo referent a la Música Llatina, a Catalunya existeix una llarga tradició i un públic nou que, per motius turístics, de promoció discogràfica, de modes més o menys passatgeres o descobriments fortuïts, s’ha apropat a l’amplia constel·lació que configura aquesta música.

Els vincles entre aquesta cultura i la catalana venen de molt lluny i s’han mantingut des de fa dècades. L’havanera i la rumba catalana no haurien estat possibles sense l’existència de Cuba, la més gran de Les Antilles. La primera, com derivació de l’original cubana i la segona, com fusió o entroncament cubà i gitano-català. Ara, els dos ritmes formen part del patrimoni de la música popular catalana.

L’arribada i assentament a Catalunya de nombroses colònies d’immigrants llatinoamericans, més de 550.000, fan necessari crear aquest espai d’expressió i trobada. En aquest context te molt sentit la realització d’una mostra o festival anual que ofereixi, d’una forma lúdica, diverses manifestacions culturals que configuren aquesta realitat i que ajudi a clarificar les moltes imprecisions, menyspreus i desconeixements que encara existeixen al seu voltant i de les fenomenologies socials i culturals que la fan possible, des de Terra del Foc fins a les comunitats llatines dels Estats Units o d’Europa.

Per la pròxima edició de 2007, s’ampliarà la proposta de celebració i les dates a una oferta que no tan sols incorpori la música, el folklore i la gastronomia, sinó que a més s’afegirà el cinema, el teatre, las exposicions, els debats i les activitats socioculturals, tot centrat en la celebració de les festes del Solstici d’Estiu (del 22 de Juny al primer de Juliol).

En definitiva es tracta d’oferir un element aglutinador-promotor cultural per a totes les Associacions Llatines que operen a Catalunya per que puguin oferir el seu gran esdeveniment anual conjunt, dins de la Barcelona més mestissa que mai hagi existit: La Barcelona del Segle XXI.