Jornades sobre Associacionisme d’origen immigrant a Catalunya

Els propers dies 17 i 18 de desembre, tindran lloc a Barcelona les Jornades sobre Associacionisme d’origen immigrat a Catalunya.

Aquesta trobada sobre associacionisme i participació de la població d’origen immigrat a Catalunya, és una convocatòria oberta tothom. Hi són convidades totes les entitats d’immigrats en condicions de participar i contribuir a un espai de reflexió que pretén millorar el teixit associatiu català i la seva relació amb l’administració.

Per tal de garantir la participació de tots i propiciar el consens, les jornades tindran un format de taules rodones i s’estructuraran en tres blocs temàtics relacionats amb l’associacionisme i la participació.

Diagnòstic del teixit associatiu
Propostes s/associacionisme i models associatius
Mecanismes i òrgans de participació

Els blocs temàtics es tractaran en taules rodones conduïdes per un moderador expert de la matèria, què alhora, introduirà, facilitarà i dinamitzarà el diàleg. També es proporcionarà a tots els assistents documentació de cada tema tractat.

Conscient de les dificultats materials expressades per la majoria de les associacions d’immigrats, la Secretaria per a la immigració facilita i possibilita la realització d’aquestes jornades. Oferint als participants que vindran d’arreu de Catalunya, allotjament, dietes i transport. Així com, per aquells que ho necessitin, també es facilita una guàrdia pels infants

Per a garantir l’efectivitat, el comitè organitzador farà una selecció, la més ample possible, amb criteris objectius de les associacions a convidar a les jornades. Per això es tindrà en compte la informació en possessió de la secretaria i d’algunes de les associacions que la facilitin.