Ajuts per a estades de joves graduats catalans a les comunitats catalanes de l’exterior
Font: Generalitat de Catalunya

La Secretaria de Cooperació Exterior i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, amb la col·laboració del Consell Interuniversitari de Catalunya, han creat les beques per a estades de joves graduats catalans a les comunitats catalanes de l’exterior.

Amb aquesta iniciativa es persegueixen diversos objectius: fomentar la participació dels catalans que viuen a Catalunya en les activitats culturals, socials i de lleure de les comunitats de l’exterior; promoure el coneixement de les universitats del nostre país Catalunya enllà, i fomentar l’accés dels ciutadans catalans que resideixen fora als centres universitaris catalans.

Les beques d’aquesta primera convocatòria permetran fer estades als centres catalans següents: Casal dels Catalans de Califòrnia, Orfeó Català de Mèxic, Casal dels Països Catalans de Toronto, Casal de Catalunya de Buenos Aires, Centre Català de Mendoza, Casal Català de Montevideo, Casal Català de Quito, Casal Català de Brussel·les i Centre Català de Lausana.

L’Ordre del Departament de Governació i Administracions Públiques per la qual es convoquen aquestes beques es va publicar el 25 d’octubre, al número 4496 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S’hi especifica que l’import màxim de les beques és de 120.000 euros i que en poden ser beneficiaris els diplomats o llicenciats universitaris que hagin obtingut el títol universitari entre els cursos acadèmics 1999-2000 i 2004-2005, ambdós inclosos, i que tinguin un coneixement suficient de l’idioma del país de destinació.