Retorn voluntari d’immigrants

El passat dia 30 d’octubre, la Secretaria per a la immigració va signar un conveni amb l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM). El conveni estableix una col·laboració en tres àmbits.

Primer, el programa de retorn voluntari d’immigrants al país d’origen.

Segon, el projecte europeu de Suport a la Integració en la Diversitat (PAID), que ha estat presentat a la Unió Europea i que, de ser aprovat, es portarà a terme a Catalunya i a diverses regions italianes (Friuli – Venezia Giulia) i franceses (Nord-Pas de Calais i Rhône Alpes).

Tercer, la signatura d’aquest conveni també permetrà futures col·laboracions com per exemple en tasques de selecció laboral en origen, a través de les 130 oficines que l’OIM té arreu del món.

Aquesta col·laboració comporta l’obertura de l’oficina de l’OIM a Catalunya, que té la seva seu a la Secretaria per a la Immigració, i a través de la qual es gestionaran els diferents programes. Respecte al retorn voluntari d’immigrants al seu país d’origen s’adreça a aquells immigrants que no han vist complertes les seves expectatives, que volen retornar voluntàriament al seu país, i que es troben a casa nostra en estat de vulnerabilitat social, oferint-los orientació i ajuts per fer possible el retorn. A través de l’Oficina de l’OIM a Catalunya, volem oferir als ajuntaments, entitats i ONG’s especialitzades la gestió dels casos de retorn voluntari.

Es pot demanar més informació al Sr. Josep M. Pallàs, responsable d’aquest programa, al telèfon 93 270 12 32 i també fer consultes i baixar els impresos a través d’internet. https://catalunya-america.orgwww.gencat.net/benestar/immigracio/oim.htm